Чланови Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије су активни судски преводиоци/тумачи којима су решењем надлежног органа поверена јавна овлашћења: усмено и писмено превођење са овером а која се потврђује клаузулом овере и печатом и потписом овлашћеног лица (чији се регистар води и при вишим судовима за чије потребе су судски преводиоци/тумачи и именовани).  Судски преводиоци/тумачи су једна од правосудних професија те стога важан елемент у функционисању правсудног система. Свесни ове чињенице, наши чланови се редовно одазивају на позив за превођење у судовима, истражним поступцима и осталим државним установама; придржавају се  Правилника о судским тумачимаКодекса професионалне етикеПословника о раду сталних судских преводилаца и тумача и свих осталих релевантних важећих прописа, који предвиђају награду за рад судског преводиоца/тумача, чији је ценовник услуга усменог и писменог превођења у потпуности усклађен са прописима који уређују ову област, и представља минималну накнаду за рад по предметним категоријама. Остали пратећи трошкови утичу на додатке у зависности од природе ангажовања, врсте превођења, тежине текста, хитности превода и осталих предметних околности.

Напомена: неповредивност печата важи на читавој територији Републике Србије (правно тумачење Министарства правде можете погледати овде), стога за избор преводиоца није пресудно место пребивалишта, већ искључиво језик за који је судски преводилац/тумач овлашећен. За одабир судског преводиоца/тумача за ангажовање усменог превођења, препоручујемо да обратите пажњу на место пребивалишта како би смањили пратеће трошкове (доласка на и одласка са места превођења).

Aрапски језик

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Рифаи Елба Раја арапски Нови Сд Нови Сад raya.rifaie@gmail.com 065/2300 115

 

Грчки језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Радуловић Ники грчки Нови Сад  Нови Сад niki.gardiakou.radulovic@gmail.com

ifigenijadraganic@yahoo.com

063/871 4989

енглески језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Гојков Ксенија енглески Вршац Вршац alphalingua@live.com 063/365 673
Ивков Игор енглески Нови Сад Нови Сад igor.ivkov@hotmail.com 063/629 641
Јеверичић Сандра енглески Београд Београд sandra.jevericic@gmail.com
Јовановић Војислав енглески Нови Сад Нови Сад jovanovic.vojislav@gmail.com 064/2130 976
Киш Јоцић Жаклина енглески Панчево Панчево zaklinakis@gmail.com 064/1340 672
Лукић Ирена енглески Панчево Панчево lirena2601@yahoo.co.uk
Михаиловић Зорица енглески Ваљево Ваљево zorica.mesterovic@gmail.com 069/3002 293
Милошевић Јасна енглески Нови Сад Нови Сад jasnabokimilosevic@gmail.com 062/8067 629
Митић Снежана енглески Нови Сад Нови Сад office@tsiprevodi.com 063/669 796
Николић-Стојиљковић Зорица енглески Niš Niš zorica58@gmail.com
Перишкић

Перишкић

Адам

Славица

енглески

енглески

Сомбор

Сомбор

Сомбор

Сомбор

adam.periskic@gmail.com 

slavica.periskic@gmail.com

060/0704 156

063/376 915

Пероло Миљенка енглески Београд Београд ag.perolo@gmail.com 060/392 7690
Рељин Александра енглески Нови Сад Нови Сад sandrareljin@yahoo.com 063/520 430
Ристић Оливера енглески Нови Сад Нови Сад roliveranna@gmail.com 065/664 5110
Самарџић Тина енглески Београд Београд tina@spotter.rs 063/240 264
Симић Душица енглески Ниш Ниш dushadusica@gmail.com
Симурдић Биљана енглески Нови Сад Нови Сад cup@eunet.rs 069/436 0337
Старовлах Мирослав енглески Београд Београд m.starovlah@gmail.com 064/800 1583
Шуваков Нена енглески Београд Београд artemidaprevodi@gmail.com
Томић Наташа енглески Нови Сад Нови Сад natasa.tomic@proverbum.com 063/1055 441
Томовић Радмила енглески Београд Београд raadmiilaa@gmail.com 063/724 8869
Укропина Дејан енглески Нови Сад Нови Сад ukropinad@gmail.com 062/238 652
Векарић Гордана енглески Београд Београд gocaa@eunet.rs 063/770 1101
Врбаски Зорица енглески Нови Сад Нови Сад zoca.vrbaski@gmail.com 064/203 5493
Вулетић Сања енглески Сремска Митровица Сремска Митровица vuleticsanja01@gmail.com 062/252 695
Загорчић Наташа енглески fonemaprevod@gmail.com 063/287 775
Ћурчић Марија енглески Београд Београд 3.marija@gmail.com 060/803 5139

италијански језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Галебовић Јелена италијански Београд Београд jgaleb@eunet.rs
Шуваков Нена италијански Београд Београд artemidaprevodi@gmail.com
Векарић Гордана италијански Београд Београд gocaa@eunet.rs 063/770 1101

латински језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Милинковић Слађана латински Нови Сад  Нови Сад sladjanamilinkovich@gmail.com 060/499 0099

мађарски језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Зеди Валериа мађарски Нови Сад Бечеј adv-zedi@stcable.net 063/860 9989
Јухас (Juhász) Атила

(Attila)

мађарски Зрењанин Сента juhems@gmail.com 063/542 595
Кнези Петер мађарски Нови Сад Бечеј knezipeti@gmail.com 063/866 4184
Пеновац Нараи Ева мађарски EvaNaray@hotmail.com 063/852 8543
Тот Ласло мађарски Сомбор  Сомбор tlaci45@yahoo.com

македонски језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Јоновска Јелена македонски Панчево  Панчево jonovska.jelena@gmail.com 063/170 9820

немачки језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Гагић Немања немачки Сремска Митровица Стара Пазова nemanjagagić@yahoo.com 066/357 751
Карановић Сања немачки Нови Сад Нови Сад voljenik@gmail.com 063/717 0603
Михаиловић Зорица немачки Ваљево Ваљево zorica.mesterovic@gmail.com 069/300 2293
Шнел Живановић Маргита немачки Нови Сад Бачка Паланка margitasnel@yahoo.com 064/1514 307
Милорадов

 

Митровић

Марија

 

Маја

немачки

 

Немачки

Нови Сад

 

Зајечар

Нови Сад Петроварадин

 

Зајечар

miloradovma@eunet.rs

 

mojiprevodi19@gmail.com

064/392 4915

 

064/153 8661

Ћирић Јасмина немачки Београд Београд jasm.ciric@sbb.rs  

064/173 0010

 

ромски језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Калдараш Жељко ромски Нови Сад Нови Сад zeljko.kaldaras@gmail.com 063/1133 061

румунски језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Котарица Галина румунски Нови Сад Зрењанин galinakotarica@yahoo.com 063/479 110
Љубић Тодоран Маринела румунски Панчево Панчево advokat.marinelaljubic@gmail.com 063/340 073
Свера Анета румунски Панчево Панчево aneta_svera@yahoo.com 065/543 7270

руски  језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Дуњић Богуновић Марија руски Нови Сад Нови Сад dunjicmarija@yahoo.com
Потапенко Артем руски Нови Сад Нови Сад artem.potapenko@gmail.com 064/925 2828
Бијелић Милојица Антонела руски Зрењанин Нова Пазова prevodilaczaruski@gmail.com 060/311 9013
Филиповић Сунчица руски Нови Сад  Нови Сад suncicafilipovic@yahoo.com 063/397 904

словачки језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Димитријевић Ивона словачки Београд Београд ivonadimitrijevic@yahoo.com 064/193 5162
Забунов Јана словачки Бачки Петровац Бачки Петровац janazabunov@gmail.com 063/528 226
Јоновска Јелена словачки Панчево Панчево jonovska.jelena@gmail.com 063/170 9820

шпански језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Борљин Јелена шпански jborljin@yahoo.com
Николић Марина шпански Београд  Београд marina.nikolic57@gmail.com 063/869 4000

турски језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Гегић Брисел турски Нови Сад Нови Сад

Петроварадин

preduzetnik.merhaba@gmail.com 069/118 7591

француски језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Бубало Тамара француски Београд Београд tbubalo@gmail.com 069/757 7300
Милић Владан француски Београд Београд vladaelecta@gmail.com 062/814 3757
Поповић Наташа француски Нови Сад Нови Сад natachapopovic@yahoo.fr 064/130 8900
Станојевић Драган француски Неготин Пожаревац mdstanojevic@gmail.com 061/370 2852
Свера Анета француски Панчево Панчево aneta_svera@yahoo.com 065/543 7270

 

чешки језик

ИМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Фирст 
(Fürst)

Милан чешки Нови Сад  Београд milan@first.in.rs 065/3877 877

Званични регистри и осталих судских преводилаца/тумача, којима су издата решења од стране надлежних органа,  можете погледати на њиховим интернет презентацијама: Министарство правде https://www.mpravde.gov.rs/tekst/13861/elektronska-evidencija-stalnih-sudskih-prevodilaca-i-tumaca.php и Покрајински секретаријат за образовање, управу, прописе и националне мањине http://www.puma.vojvodina.gov.rs/tumaci.php

 

 

Именик сталних судских преводилаца и тумача Србије