Добро дошли

Унапређење рада у струци
Вишејезични лексикон

правних и економских појмова
водич за судске преводиоце и остале неправне струке!
6 језика и 6000 одредница

Дневник извршених превода и овера

Извлачење линија лењиром, ручно уношење обавезних поља и муке са бушењем рупа већ укоричених свезака, сада су прошлост!

Готови обрасци

Налога за превођење, трошковника са образложењем и жалба на одлуку о трошковима превођења у поступку

III конференција сталних судских преводилаца и тумача Србије са међународним учешћем
Док се осврћемо на протекли Европски дан језика и Светски дан превођења, које смо обележили у недељу, 30. септембра 2018. године, представљамо најважније закључке са протеклог окупљања струке
Image is not available
Препоруке УССПТС
Ценовник усмених и писмених превода

уважава специфичности нашег рада, као што су тежина и врсте текста, разлике између језика, број копија, хитност превода, услове рада итд. имајући, при том, у виду трошковник Правилника о судским тумачима, који све поменуто занемарује, а за нас је обавезујући

Пословник о раду

Пословник о раду представља скуп смерница за рад судских преводилаца/тумача којe произилазе из праксе а у складу са важећим прописима који диреткно, или индиретно утичу на наш рад

Порески оквир професије

сазнајте услове за обављања делатности судских преводилаца и тумача, на који начин остварити накнаду трошкова и награда за рад у судским поступцима

previous arrow
next arrow
Slider
Унапређење рада у струци
Вишејезични лексикон

правних и економских појмова
водич за судске преводиоце и остале неправне струке!
6 језика и 6000 одредница

Дневник извршених превода и овера

Извлачење линија лењиром, ручно уношење обавезних поља и муке са бушењем рупа већ укоричених свезака, сада су прошлост!

Готови обрасци

Налога за превођење, трошковника са образложењем и жалба на одлуку о трошковима превођења у поступку

III конференција сталних судских преводилаца и тумача Србије са међународним учешћем
Док се осврћемо на протекли Европски дан језика и Светски дан превођења, које смо обележили у недељу, 30. септембра 2018. године, представљамо најважније закључке са протеклог окупљања струке
Image is not available
Препоруке УССПТС
Ценовник усмених и писмених превода

уважава специфичности нашег рада, као што су тежина и врсте текста, разлике између језика, број копија, хитност превода, услове рада итд. имајући, при том, у виду трошковник Правилника о судским тумачима, који све поменуто занемарује, а за нас је обавезујући

Пословник о раду

Пословник о раду представља скуп смерница за рад судских преводилаца/тумача којe произилазе из праксе а у складу са важећим прописима који диреткно, или индиретно утичу на наш рад

Порески оквир професије

сазнајте услове за обављања делатности судских преводилаца и тумача, на који начин остварити накнаду трошкова и награда за рад у судским поступцима

previous arrow
next arrow
Slider