Именик сталних судских преводилаца и тумача Србије

Чланови Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије су активни судски преводиоци/тумачи којима су решењем надлежног органа поверена јавна овлашћења: усмено и писмено превођење са овером а која се потврђује клаузулом овере и печатом и потписом овлашћеног лица (чији се регистар води